Menu

HFC er nu godkendt DBU Børneklub

image
02. december 2022 kl. 09:04

Haslev FC er glade for at kunne fortælle, at vi nu kan kalde os DBU Børneklub.

Vi er især glade for det, fordi vi allerede i længere tid har ment, at vi i praksis har virket som børneklub ude på banerne, således at det har været synligt for alle, at der er sket meget med vores måde at tænke børnefodbold på. Nu har vi så også efter længere tids indsats fået beskrevet vores børnefodbold gennem en børnestrategi, som har dannet grundlag for godkendelsen som DBU Børneklub, og hvis indhold vi vil præsentere i små bidder henover de næste måneder.

DBU Børneklub er et tiltag, som er kommet sammen med DBU’s nye børnefodboldstrategi fra 2021. Målet er at gøre dansk børnefodbold til verdens bedste fodbold for børn, og det mål vil vi i HFC gerne bidrage til ved at vise, at vi virkelig vil børnefodbolden. Også i fremtiden vil vi derfor arbejde målrettet med vores børnefodbold for på den måde at sikre et rigtig godt børnemiljø til alle klubbens fodboldbørn. 

At være DBU Børneklub er først og fremmest en måde, hvorpå vi som klub peger arbejdet med vores børnefodbold i en særlig retning. Forskellige fokusområder skal bidrage til, at alle fodboldbørn får et trygt læringsmiljø, hvor de oplever en ensartet, høj kvalitet i både vores fodboldsociale og fodboldfaglige tilgang, naturligvis især udtrykt gennem vores mange dygtige og superengagerede børnetrænere.

Fokusområderne vil vi præsentere løbende i den kommende tid, men vores børnestrategi ligger allerede nu i fuld udgave her på hjemmesiden under Klubinfo/Strategier, så særligt interesserede kan læse forud der. Vi beder dog om, at man overvejer at afvente med spørgsmål og kommentarer til de forældremøder på børneårgangene, som vi vil holde henover det tidlige forår, og hvor der vil blive rigelig mulighed for at få de mange elementer i strategien uddybet og forhåbentlig afklaret. 

Nu venter så indsatsen med at leve op til de forventninger, vi nu helt åbent stiller til os selv, og det ser vi frem til i det nye år.

Da HFC jo er meget mere end børnefodbold, skal vi i 2023 også til at arbejde mere målrettet med vores ungdomsstrategi, så vi kan lægge os i sporet af et DBU-projekt, der har varslet indførelse af også en ny ungdomsstrategi for dansk fodbold, dog først i 2024 (men det er jo altid godt at være forberedt). Udover det skal vi også i 2023 løbende arbejde med en mere tydelig strategi for vores seniorfodbold, så der er på flere måder mange bolde i luften i Haslev FC.

For at slutte hvor vi startede, nemlig med DBU Børneklub og børnestrategien, så kan der - uanset anbefalingen om at gemme dem til forældremøderne - være spørgsmål, der er presserende allerede nu, og da er I altid velkomne til at kontakte enten børneudviklingstræner Kenneth Carlsen eller sportslig leder Jesper Thidemann oppe på banerne, eller eventuelt stille jeres spørgsmål på mail på info@haslev-fc.dk.

Luk