Menu

Politik mod pædofile

Haslev FC´s bestyrelse har valgt at prioritere børns sikkerhed mod pædofili i fodboldklubber højt. Derfor arbejder klubben aktivt med at forebygge og afsløre forsøg på pædofili.

Hvem skal kende vores politik omkring pædofili?

Det skal alle trænere, instruktører, ledere, medlemmer og forældre. Det er indenfor det frivillige foreningsarbejde ofte sådan, at man er glad når nogen ønsker at være trænere eller instruktører. Derfor er virkelighedens verden som regel, at vedkommende bare glider ind i foreningens dagligdag, får et eller flere hold, og så fortsætter foreningsarbejdet i sin vante gænge.

Ikke mindst på grund af frivilligheden, synes det næsten at være et tabu at spørge til andre kvalifikationer og forhold end lige om vedkommende har erfaring med og kunnen om idrætten. Bestyrelsen i HFC har besluttet, at alle trænere og ledere og personer, der har sit virke i Haslev FC, bliver checket i Det Centrale Kriminalregister. Det skal pointeres, at der kun indhentes oplysninger omkring straffelovens paragraffer §210, §222, §224, §232 og §235, der omhandler seksuelle krænkelser af unge under 15 år.

Oplysningerne indhentes af suppleant til bestyrelsen Peer Withagen, som referer til formand Jens Hvidemose, og alle oplysninger bliver naturligvis behandlet strengt fortroligt. Peer Withagen står for indsamling af børneattester dels ved tømning af den i klubhuset opsatte hvide postkasse, dels ved kontakt til de personer der skal checkes.

Klubbens trænere og ledere er blevet orienteret om retningslinierne, og bakker dem 100 % op. På forældre/trænermøder med de enkelte årgange vil der ligeledes blive orienteret om klubbens indsats på området. Såfremt man modsætter sig en forespørgsel til Det Centrale Kriminalregister (gennem underskrift), vil vedkommende ikke kunne virke som træner, instruktør eller frivillig i Haslev FC. I tvivlstilfælde vil en endelig vurdering blive foretaget af foreningens bestyrelse, som til enhver tid er ansvarlig.

Bestyrelsen Haslev FC november 2011.

Børneattest - klik her