Menu

Hovedsponsor

Hovedsponsor og Haslev Fodbold Club (HFC) Stadionvej 10, 4690 Haslev er der indgået aftale om følgende sponsorering af klubbens 1. & 2. seniorhold for sæsonen 2019 & 2020

Aftalen omfatter følgende:

Sponsorlogo på bryst af 1. & 2. holdets spillere i lige fordeling mellem øvrige hovedsponsorer. (max 7 hovedsponsorer)
Logoet kan ved enighed mellem sponsorer vælges på samme spillenummer på de 2 hold.

Sponsorlogo på sponsorvæg ved HFC’s klubhus.

Sponsorlogo på avisannoncer i Haslev Posten samt på HFC’s hjemmeside www.haslev-fc.dk, hvor også et link bliver oprettet.

Sponsorlogo på kampplakat når disse bliver trykt.

SponsorNavn på HFC’s brevpapir og andet relevant materiale der udsendes fra klubben.

Kampsponsor på eget initiativ ved mindst en hjemmekamp, hvilket betyder mulighed for højtalerspots, uddeling af reklamer, publikumsgaver eller andre aktiviteter over for publikum.

Der udleveres 4 årskort med adgang til HFC’s hjemmekampe.
I forbindelse med kampe, kan der udleveres en øl eller en sodavand, samt 1 pølse med brød per kort.
Kan kun bruges en gang per kamp.

Indbydelse til sponsorsamling.

Sponsor kan efter nærmere aftale gøre brug af klubbens spillere, trænere- og andre personer tilknyttet klubben ved særlige arrangementer, hvor sponsor skønner, at en sådan medvirken kan have markedsføringsmæssig værdi for sponsor og-/ eller Haslev Fodbold Club.

Logomateriale fremsendes af sponsor som også afholder udgifter.

Aftalens indhold må ikke offentliggøres af sponsor eller HFC.

Ansvaret for HFC’s opfyldelse af denne aftale er fra klubbens ledelse, pålagt Jens E. Larsen tlf. dag 5631 5632 eller privat tlf. 4014 5632 , eller en anden af ledelsen udpeget person.
Ved ændring af ansvarlig person skal sponsor omgående informeres.

Pris kr. 44.000,00 kr. ekskl. moms. - der er forfalden til betaling med
kr. 11.000,00 kr. den 1. marts & den 1. august hvert år i alt 4 gange.

Haslev Fodbold Club vil-/skal bestræbe sig på, at yde sponsor den bedst mulige reklame, herunder arbejde på at skaffe den bedst mulige omtale i den skrivende presse.

Luk