Menu

Team HFC

Team HFC Sponsor og Haslev Fodbold Club (HFC) Stadionvej 10, 4690 Haslev er der indgået aftale om følgende sponsorering af klubben for sæsonen 2019, 2020 & 2021.

Aftalen omfatter følgende:

Sponsorlogo på bryst på tøj som bliver udleveret til alle ungdoms-trænere (ca. 60 stk.). På T-shirt/sweatshirten deler sponsor logo-pladsen med de øvrige Team HFC sponsorer.

Sponsornavn på sponsorvæg ved HFC’s klubhus.

Sponsornavn på HFC’s hjemmeside www.haslev-fc.dk, hvor også et link bliver oprettet.

Der udleveres 2 årskort med adgang til HFC’s hjemmekampe.
I forbindelse med kampe, kan der udleveres en øl eller en sodavand, samt 1 pølse med brød per kort.
Kan kun bruges en gang per kamp.

Indbydelse til sponsorsamling.

Sponsor kan efter nærmere aftale gøre brug af klubbens spillere, trænere- og andre personer tilknyttet klubben ved særlige arrangementer, hvor sponsor skønner, at en sådan medvirken kan have markedsføringsmæssig værdi for sponsor og-/ eller Haslev Fodbold Club.

Logomateriale fremsendes af sponsor som også afholder udgifter.

Aftalens indhold må ikke offentliggøres af sponsor eller HFC.

Ansvaret for HFC’s opfyldelse af denne aftale er fra klubbens ledelse, pålagt Jens E. Larsen tlf. dag 5631 5632 eller privat tlf. 4014 5632 , eller en anden af ledelsen udpeget person.
Ved ændring af ansvarlig person skal sponsor omgående informeres.

Pris kr. 27.000 kr. ekskl. moms. - der er forfalden til betaling med
kr. 4.500 kr. den 1. marts & den 1. august hvert år i alt 6 gange.


Haslev Fodbold Club vil-/skal bestræbe sig på, at yde sponsor den bedst mulige reklame, herunder arbejde på at skaffe den bedst mulige omtale i den skrivende presse.

Luk